Bezoekers

Home»Bezoekers

Fly Fair 2018 wordt georganiseerd door de Stichting Fly Fair en de Vereniging Nederlandse Vliegvissers. Neem je VisPas en/of VNV ledenpas mee voor een aantrekkelijke korting op de toegangsprijs.

Toegangsprijzen zaterdag 21 april

VNV-leden / VisPashouders: € 10,-

Niet-pashouders: € 13,-

Kinderen tot 12 jaar gratis, mits onder begeleiding van een volwassene

parkeren gratis

Toegangsprijzen zondag 22 april

Het is ons door de Gemeente Putten op zondag 22 april niet toegestaan om u op deze dag toegang te verlenen als u geen lid bent van Sportvisserij Nederland (SN) of Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV).*

Alleen toegang met Ledenpas VNV of Vispas: € 10,-
Kinderen onder de 12 jaar (onder begeleiding): gratis

Bent u nog geen lid van VNV en wilt u toch op zondag aanwezig zijn tijdens de Fly Fair dan hebben wij twee aantrekkelijke opties voor u:

1. U neemt een lidmaatschap voor 1 jaar, kosten € 33,-. U krijgt daarvoor:

– 4 reguliere kwartaaluitgaven van De Nederlandse Vliegvisser, uitgegeven in 2018;
– 1 special aan het eind van het lidmaatschapsjaar 2018;
– 1 vliegvisspecial naar keuze;
– 1 vliegvisboek naar keuze;
– gratis toegang tot de Fly Fair.

2. U neemt een lidmaatschap voor 1 kwartaal, kosten € 13,-. U krijgt daarvoor:

– 1 reguliere kwartaaluitgave van De Nederlandse Vliegvisser;
– gratis toegang tot de Fly Fair.

Openingstijden:

zaterdag 21 april, 10.00 uur – 18.00 uur

zondag 22 april, 10.00 uur – 17.00 uur

Lokatie

Visvijvers de Berenkuil

Berencamperweg 11

3882 SP Putten

Telefoon 033 2452950

Workshops

Wilt u deelnemen dan dient u zich vooraf aan te melden. Klik hier voor een deelname formulier

Wil je meer weten over de mogelijkheid om een stand te huren of deel te nemen als binder neem dan contact met de secretaris van de Fly Fair:

Ton Fokker

mobile: +31 6 43805501

email: info[at]flyfair.nl

 

Disclaimer

 

DISCLAIMER

Bij de organisatie van de Fly Fair wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De organisatie kan echter geen enkle garantie geven ten aanzien van de omstandigheden, van welke aard dan ook, waaronder het evenement plaatsvindt. Bezoek en deelname aan de Fly Fair geschiedt geheel en alleen voor eigen risico van de deelnemer / bezoeker. De Stichting Fly Fair is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit deelname of bezoek aan de Fly Fair.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Stichting Fly Fair noch de Vereniging Nederlandse Vliegvissers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid:

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:

Het auteursrecht op deze website berust bij de Stichting Fly Fair of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stichting Fly Fair.